4 Artikler med emneordet “Midtjyllands Avis”

Sagsnummer: 17-70-01125

Midtjyllands Avis’ omtale af retssag kritiseres ikke

20-06-2017

Midtjyllands Avis omtalte en straffesag, hvor klagers tidligere ægtefælle var tiltalt for vold mod klager. Klager mente, at hun burde have været hørt i større omfang i forbindelse med avisens omtale. Nævnet fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik, blandt andet fordi retssagens parter – anklagemyndigheden og den tiltaltes – synspunkter fremgik af omtalen.

Sagsnummer: 13-70-00411

Midtjyllands Avis får ikke kritik i sag om splid mellem to lokale

19-04-2013

En politiker og en journalist har begge krævet polititilhold mod den anden. Sagen har offentlig interesse, og derfor er det i orden at skrive om den, mener Pressenævnet. Desuden fremstår udsagn som personlige vurderinger. Avisen får heller ikke kritik for ikke at bringe klagers læserbreve.