OLFI bragte i oktober 2021 en artikel om Forsvarets indkøb af motorbåde. Ejeren af det firma, som Forsvaret havde købt bådene igennem, klagede til Pressenævnet over blandt andet, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om betydningen af udløbet af garantien efter købsaftalen. Pressenævnet fandt, at artiklens formulering om garantiens udløb fremstod som OLFIs subjektive vurdering og bemærkede, at oplysningerne om garantiens udløb var præciseret i det efterfølgende afsnit i artiklen. Nævnet udtalte ikke kritik.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: