Redox omtalte i februar måned en demonstration, der havde fundet sted i København. Én af personerne, som ifølge artiklen havde været til stede ved demonstrationen, klagede til Pressenævnet over artiklen. Personen klagede bl.a. over, at Redox i artiklen havde omtalt ham som højreekstremist.
Pressenævnet fandt, at det i artiklen fremstod som et uomtvistet faktum, at personen er højreekstremist. Da Redox var vidende om, at personen ikke betragter sig selv som højreekstremist, udtalte nævnet kritik af Redox for at have anvendt den krænkende betegnelse om personen.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: