Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

  

 

Læs de seneste kendelser 

Læs nyheder fra Pressenævnet 

 
29-09-2015

Uheldig overskrift men ikke kritik


Ekstra Bladet skrev artiklen ”DR-profil snydt af tiltalt storfallent”. Af manchetten fremgik det dog, at der var tale om, at hun blev ”snydt” af et anpartsselskab med tilknytning til ”storfallenten”. Artiklen handler om en rådgiver, som aldrig fik honorar for sit arbejde og endte med at trække arbejdsgiveren i retten. Pressenævnet finder det uheldigt, at overskriften må læses som om, det var klager personligt, som ”snød” hende, men udtaler ikke kritik, fordi den rette sammenhæng fremgik af manchetten, sammenholdt med at en misforståelse af overskriften blev imødegået i selve artiklen.

29-09-2015

Kritisk artikelserie om udviklingsprojekter i Skive


Skive Folkeblad bragte over nogle måneder en lang række artikler om nogle udviklingsprojekter i Skive Kommune, herunder artiklen ”Løn for frivilligt arbejde?” Avisen var kritisk over for en del af projekterne, herunder nogle frugtprojekter, som klager var involveret i. Han mener, at artiklerne er fulde af forkerte oplysninger, og at de sender signaler om misbrug af offentlige midler. Pressenævnet kritiserer ikke artikelserien.

29-09-2015

Sjældent efternavn anvendt i overskrift


JydskeVestkysten skrev en artikel med overskriften ”[Familienavn] fik halvandet års fængsel”. Artiklen refererede fra en straffesag, hvor den dømte under sagen beskrev sig selv som en ”[Familienavn]”. Klager har efternavnet [Familienavn] og føler, at han bliver koblet til noget kriminelt, særlig fordi efternavnet er så sjældent. Pressenævnet finder, at brugen af ordet ”[Familienavn]” i overskriften har dækning i den dømtes omtale af sig selv, som fremgår af artiklen. Nævnet udtaler ikke kritik.

29-09-2015

Skulle have forelagt belastende oplysninger for kommunen


Sydsjællands Tidende bragte artiklen ”Hun kæmper for at få det til at hænge sammen”, som baserer sig på et interview med borger fra Vordingborg Kommune. Borgeren er stærkt kritisk overfor kommunen, som hun mener ikke hjælper hende i tilstrækkelig grad. Ifølge artiklen ”har hver dag været en kamp med økonomien og ydelser, hvor kun hendes eget kendskab til love og paragraffer har betydet, at hun har kunnet klare sig.” Pressenævnet kritiserer, at avisen ikke gav kommunen mulighed for at svare på beskyldningerne.

29-09-2015

Kritiske artikler om en fodboldklub giver ikke kritik


BT bragte en række kritiske artikler om en fodboldklub. En af dem havde over-skriften: ”Hårde anklager mod FCM: Ulovlige kontrakter og underbetalte stjerner”. Artiklen handler blandt andet om fodboldklubbens ansættelse af flere udenlandske fodboldspillere, og anklagen går på, at flere af spillerne bliver underbetalt, fordi klubbens agent forhandler kontrakten på plads og dermed tilgodeser klubbens interesser højere end spillernes. Da flere af spillerne udtaler sig i overensstemmelse med anklagen, udtaler Pressenævnet ikke kritik.

28-09-2015

Forkerte oplysninger i artikel giver kritik


Hus Forbi skrev artiklen ”Ingen adresse – ingen penge”, som handler om de pro-blemer, som hjemløse kan opleve, hvis deres bopælskommune ændrer i oplysningerne om dem i folkeregisteret. Avisen skrev om et konkret eksempel på en hjemløs, som oplyste, at Rudersdal kommune havde ændret registreringen om ham, så han stod som ”udvandret”. Dette selv om kommunen havde gjort udtrykkelig opmærksom på over for Hus Forbi, at kommunen ikke havde ændret i registreringen, og selv om Hus Forbi selv kunne se af akterne i sagen, at den hjemløse hele tiden havde været registreret som ”uden fast bopæl”. Dette kritiserer Pressenævnet.

28-09-2015

Ikke kritik af TV2 for at bringe et indslag om en udlejers trængsler


TV2 Lorry bragte et nyhedsindslag om private udlejere. Ifølge indslaget bliver private udlejere fanget i en lovgivning, der favoriserer lejerne. TV2 interviewede en udlejer, som var træt af at skulle bruge så meget tid på sin lejers klager. Klager – lejeren - var orienteret om indholdet af indslaget, men føler, at han er blevet anklaget på et forkert grundlag, og at han ikke har fået tilstrækkelig mulighed for at udtale sig. Pressenævnet finder, at TV2 var berettiget til at bringe indslaget om udlejerne, selv om det til en vis grad involverede lejeren, og at indslaget ikke indeholdt oplysninger, der krænkede ham. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

28-09-2015

Tilstrækkelig dækning for en overskrift i artiklen


Århus Stiftstidende bragte til en artikel overskriften ”Kritiske tillidsrepræsentanter truet med fyring”. Det har ledelsen af det firma, hvor tillidsrepræsentanterne arbejder, klaget over, fordi den mener, at artiklen ikke dokumenterer, at tillidsrepræsentanterne blev truet med fyring. Artiklen bygger på anonyme kilder. I sit høringssvar har avisen til Pressenævnet indsendt kopi af en mødeindkaldelse til tillidsrepræsentanterne, hvor det fremgår, at mødet skulle omhandle en ”mulig afskedigelse”. Ledelsen af firmaet har ikke bestridt ordlyden af mødeindkaldelsen. Mødeindkaldelsen og de anonyme kilder tilsammen giver tilstrækkelig dækning for overskriften, og Pressenævnet udtaler ikke kritik.

Pressenævnets møder:

 

2. halvår 2015

22. september 2015

27. oktober 2015

24. november 2015

15. december 2015

 

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00 

 

 

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   Fax. 33 15 84 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • Fax. 33 15 84 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk