Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

  

 

Læs de seneste kendelser 

Læs nyheder fra Pressenævnet 

 
27-11-2015

Ingen egen drift-sag vedrørende sværdoverfald


Pressenævnet har afvist at behandle en sag af egen drift vedrørende to mindreårige elevers udtalelser til Ekstra Bladet efter sværdoverfaldet i Trollhättan, hvor en lærer og en elev blev dræbt. Interviews af børn og unge efter voldelige episoder er et emne af væsentlig betydning, men i den konkrete sag afviste nævnet at behandle klagen.

27-11-2015

2 dages svarfrist for kort tid


Redox.dk omtalte i en artikel i august en demonstration afholdt i marts – fem måneder tidligere. Den 3. august sendte Redox en mail og anmodede en person om bemærkninger til en kritisk omtale. Svarfristen var den 5. august kl. 15.00. Artiklen blev offentliggjort den 7. august. Nævnet kritiserer Redox for ikke at gøre nok for at sikre sig, at personen fik mulighed for at kommentere den kritiske omtale.

18-11-2015

Efter anmeldelse genoptages behandlingen


Pressenævnet modtog en anmeldelse af hjemmesiden Landbrugsavisen.dk umiddelbart efter, at Pressenævnets i sag nr. 15-70-00879 afviste at behandle en klage over siden, fordi hjemmesiden ikke var anmeldt til Pressenævnet. Anmeldelsen gav nævnet kompetence til at behandle klager over Landbrugsavisen.dk. I den anledning modtog Pressenævnet herefter en anmodning om genoptagelse af behandlingen af den klage, nævnet før havde afvist at behandle. Pressenævnet genoptog behandlingen af klagen.

18-11-2015

Afvisning af klage fordi Landbrugsavisen.dk ikke var anmeldt til Pressenævnet


Klager indgav en klage over en artikel bragt på Landbrugsavisen.dk, men fordi Landbrugsavisen.dk ikke var anmeldt til Pressenævnet, havde nævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen blev derfor afvist.

09-11-2015

Betegnelsen ”selskab” omfattede ikke en enkeltmandsvirksomhed


En restauratør klagede over, at Nordjyske Stiftstidende kun omtalte, at hans ”selskaber” gav underskud. Han mente, at avisen ved omtalen af hans selskaber burde have inddraget alle hans aktiviteter, herunder en enkeltmandsvirksomhed, og ikke kun virksomheder i selskabsform. Pressenævnet fandt, at Nordjyske Stiftstidende ikke havde tilsidesat god presseskik.

09-11-2015

Omtale af konkurs i restauratørs selskab


Pressenævnet fandt ikke tilstrækkeligt grundlag til at kritisere, at Nordjyske Stiftstidende omtalte et ubetalt krav i et selskabs konkursbo, selvom restauratørens enkeltmandsvirksomhed allerede havde betalt regningen. Restauratøren var blevet spurgt til den konkrete leverandør.

09-11-2015

45 forældre er delvist klageberettigede


En forældregruppe klagede over DRs kritiske omtale af en episode på en skole. Pressenævnet finder, at de kan få deres klage behandlet i relation til spørgsmålet om, hvorvidt DR i videre omfang burde have inddraget deres (positive) holdninger i dækningen. Klagepunkterne vedrørende de to drenge og skolelederen, der var involveret i episoden, behandles derimod ikke, da klagen ikke er indgivet på deres vegne.

06-11-2015

Ikke klageberettiget vedr. omtale af yacht-personale.


I Euromans artikel ”Vilde fester og ekstremt rige chefer: [Person A] får udbetalt mere end 50.000 om måneden for at arbejde på en yacht” blev forholdene for ansatte på luksusyacht omtalt. Klager drev et rekrutteringsfirma, der rekrutterede personale til yacht-branchen. En ansat på en yacht udtaler sig i artiklen. Denne ansatte havde tidligere været rekrutteret via klagers firma. Pressenævnet afviser imidlertid at behandle klagen, da omtalen ikke konkret henviser til klager eller klagers firma.

Pressenævnets møder:

 

2. halvår 2015

15. december 2015

 

1. halvår 2016

26. januar 2016

23. februar 2016

15. marts 2016

12. april 2016

18. maj 2016

22. juni 2016

 

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00 

 

 

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   Fax. 33 15 84 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • Fax. 33 15 84 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk