Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

 
31-08-2015

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening var ikke klageberettiget


TV 2 News bragte et indslag om Israel og oplyste, at hovedstaden hedder Jerusalem. Det var ifølge Dansk Palæstinensisk Venskabsforening en krænkelse af det palæstinensiske folk, da hovedstaden hedder Tel Aviv. Da foreningen eller dens medlemmer ikke er nævnt i indslaget, afviser Pressenævnet at behandle klagen.

25-08-2015

Ikke kritik af artikelserie


Berlingske skrev i en artikelserie blandt andet ”Danske piloter: Ryanair går på kompromis med sikkerheden”. Ryanair har klaget, fordi selskabet finder, at artiklerne indeholder forkerte oplysninger, og at Ryanairs indsigelser kun gengives helt kort og unuanceret. Pressenævnet finder ikke, at Berlingske har bragt ukorrekte oplysninger om Ryanair, eller at avisen ikke har givet selskabet tilstrækkelig mulighed for at svare på kritikken. Nævnet udtaler ikke kritik.

25-08-2015

Ikke kritik for gengivelse af udtalelser


Metroxpress skrev ”Problemer fortsætter i Folkets Hus” og citerede flere politikere for at sige, at der ikke blev bevilget flere penge til driften af Folkets Hus. Klager mente, at artiklen var ensidig, indeholdt forkerte oplysninger og fordrejede ordene i en rapport fra politiet, som omtalte forholdene i Folkets Hus. Der var ikke oplysninger om, at de personer, som udtalte sig til artiklen, blev citeret forkert, eller at politiets rapport var forkert gengivet. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

25-08-2015

Tiltalt var tilstrækkeligt anonymiseret


Jydske Vestkysten bragte ”Forældre strides: Mand lækkede porno med konen”, som refererede en straffesag mod klager. Klager blev ikke nævnt ved navn, men hans alder blev oplyst, og det fremgik, at han er far til en søn med flere psykiatriske diagnoser. Klager mente, at han kunne identificeres. Pressenævnet finder, at oplysningerne i artiklen ikke er så specifikke, at personer, som ikke i forvejen kender til sagen, vil kunne identificere ham, og udtaler ikke kritik.

21-08-2015

Ikke kritik af billede til en artikel (3. sag)


BT bragte ”Kælent par til byfest hængt ud”. Billedet viser en kvinde og en mand, som står tæt sammen. Manden har en hånd nede i bukserne på kvinden. Ansigterne er sløret, og man kan kun se noget af de to personers overkroppe. Kvinden på billedet har klaget, fordi billedet blev bragt uden hendes tilladelse. BT har oplyst, at artiklen er en citathistorie fra Jydske Vestkysten om, hvad der kan finde vej til nettet med den udbredte brug af mobiltelefoner og sociale medier. Billedet er taget på et frit tilgængeligt sted. På grund af billedets følsomme karakter har BT valgt at skjule personernes ansigter. Selv om klager er fanget i en kompromitterende situation, er hun ikke umiddelbart identificerbar for en bredere kreds. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

21-08-2015

Ikke kritik af billede til en artikel (2. sag)


Jydske Vestkysten bragte ”Intimt billede set over 5.000 gange på Facebook”. Billedet viser en kvinde og en mand, som står tæt sammen. Billedet er sløret, så man ikke kan se de to personers ansigter. Man kan heller ikke se, at manden har sin hånd nede i kvindens bukser. Dette fremgår dog af artiklen. Kvinden på billedet har klaget, fordi billedet blev bragt uden hendes tilladelse. Ifølge Jydske Vestkysten er artiklen en del af en artikelserie om blandt netdebatten. Billedet er taget fra en åben Facebook-side og er blevet delt af mere end 5.000 personer. Avisen har udelukkende brugt billedet som dokumentation for en historie om, hvordan et relativt privat øjeblik pludselig bliver genstand for spot og spe på nettet. Selv om klager er fanget i en kompromitterende situation, er hun ikke umiddelbart identificerbar for en bredere kreds. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

21-08-2015

Ikke kritik af billede til en artikel (1. sag)


Politikens Lokalaviser bragte ”Pilfingersex på dansegulv til byfesten: Dette billede går landet rundt”. Billedet viser en kvinde og en mand, som står tæt sammen. Manden har en hånd nede i bukserne på kvinden. Billedet er skåret, så man kun kan se de to personers overkroppe. Kvinden på billedet har klaget, fordi billedet blev bragt uden hendes tilladelse. Politikens Lokalaviser har oplyst, at artiklen er en citathistorie fra jv.dk. Billedet er taget fra en åben Facebook-side, og det er blevet delt af mere end 5.000 personer. Avisen brugte billedet til at spørge læserne, om det er i orden at dele billedet på Facebook. Selv om klager er fanget i en kompromitterende situation, er hun ikke umiddelbart identificerbar for en bredere kreds. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

21-08-2015

Ingen kritik for brug af kilde


Berlingske bragte artiklerne ”Aftalen i Macau” og ”Centralt øjenvidne belaster tiltalte i matchfixing-sag”. Artiklerne handlede om den første danske straffesag om matchfixing og blev bragt kort tid før, straffesagen gik i gang. Klager, den tiltalte i straffesagen, mente blandt andet, at Berlingske tilsidesatte god presseskik ved at viderebringe beskyldninger fra et kilde, hvis udsagn åbenlyst var farvet af personlige interesser. Pressenævnet finder, at Berlingske i tilstrækkeligt omfang gør rede for de forhold, som både styrker og svækker kildens troværdighed, og udtaler ikke kritik.

Pressenævnets møder:

 

2. halvår 2015

22. september 2015

27. oktober 2015

24. november 2015

15. december 2015

 

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00 

 

Fredag den 28. august er receptionen lukket. Ring venligst før personligt fremmøde.  

 

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   Fax. 33 15 84 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • Fax. 33 15 84 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk