Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

  

 

Læs de seneste kendelser 

Læs nyheder fra Pressenævnet 

 
03-05-2016

Sætning taget ud af debatindlæg


En fast skribent hos NORDJYSKE Stiftstidende klagede over, at en sætning i hans debatindlæg var taget ud. Redaktørens ret til at redigere mediet fandtes ikke at være overskredet, og klagen blev afvist som åbenbar grundløs.

27-04-2016

Pressemeddelelse: Pressenævnets årsberetning for 2015


I 2015 har nævnet modtaget adskillige klager fra personer, der ønskede at få slettet omtale af dem i artikler på internettet. Pressenævnet har kun i få tilfælde kritiseret mediernes afgørelser på området.

18-04-2016

Klage over omtale af albanere afvist


En person klagede over udsagnet ”albanere er stærkt overrepræsenteret i tyske kriminalitets-statistikker” bragt på ekstrabladet.dk. Ifølge klager var artiklen stigmatiserende og med til at fremme racisme mod albanere i Danmark. Uanset, om klager måtte være albaner, fandt Pressenævnet ikke grundlag for at behandle klagen, da han ikke selv var omtalt i artiklen og derfor ikke var klageberettiget.

15-04-2016

Ikke kritik af avisens kommentar om plagiat


I en artikel i Samsø Posten kommenterede avisen klagers udgivelse af en årskalender og beskyldte samtidig klager for at plagiere avisens årskalender. Da det fremstod som en kommentar, udtalte Pressenævnet hverken kritik af avisen eller pålagde avisen at bringe et genmæle.

15-04-2016

To anonymiserede personer fik sag behandlet


En præst fortalte i artiklen ”Chikanerede præster mangler hjælp” sin egen oplevelse med chikane. I den forbindelse henviste han til, at chikanen var udført af ”to personer fra sin tidligere valgmenighed i Kolding”. De to personer klagede til Pressenævnet over omtalen, da de mente, at de kunne identificeres. Pressenævnet fandt dem berettiget til at klage over omtalen (havde retlig interesse), men udtalte ikke kritik af omtalen, da omtalen havde dækning i de faktiske forhold, og de to personer var tilstrækkeligt anonymiseret i artiklen.

15-04-2016

Kritik af offentliggørelse af helbredsoplysninger


Gråsten Avis omtalte i en notits, at en person havde fået kræft. Klager var ikke en offentlig person. Avisen oplyste, at man havde fundet informationen på Facebook. Det var ikke over for Pressenævnet oplyst, om klager selv havde omtalt sin sygdom på Facebook. Uanset, om det var tilfældet, udtalte Pressenævnet kritik af omtalen, da der ikke var en så væsentlig interesse i klagers helbredsoplysninger, at der var grundlag for at omtale dem uden klagers samtykke.

14-04-2016

Punkt B.8: Mediernes klagevejledning


Pressenævnet gør opmærksom på, at medier bør oplyse om muligheden for at klage til Pressenævnet over afgørelsen, når mediet har givet afslag på en anmodning om sletning, anonymisering eller afindeksering ved en klage til mediet i henhold til de presseetiske regler pkt. B.8. Der bør herunder også gives oplysning om klagefristen på 12 uger og om Pressenævnets adresse.

14-04-2016

Kritik af omtale af den præcise adresse på et trafikdræbt ægtepar


Herning Folkeblad omtalte en trafikulykke, hvor et ægtepar og en person yderligere mistede livet. Ved omtalen af ulykken oplyste avisen ægteparrets alder, navn og præcise adresse med vejnavn og husnummer. Pressenævnet finder, at navne og alder havde været tilstrækkeligt til at identificere de afdøde, og udtaler kritik af omtalen.

Pressenævnets kommende møder:

 

1. halvår 2016

18. maj 2016

22. juni 2016

 

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00 

 

Lukkedage

Pressenævnet holder lukket fredag den 6. maj 2016.

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk