Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

 
29-06-2015

Kritik af Bådmagasinet for ikke at indhente arrangørs kommentar


Bådmagasinet skrev på baadmagasinet.dk ”Extreme Sailing Series til København, september 2015?”. Artiklen satte spørgsmålstegn ved arrangementets finansiering og til arrangørens erfaring med afvikling af Extreme Sailing Series. Pressenævnet kritiserer Bådmagasinet for ikke at give arrangøren mulighed for at svare på kritikken.

29-06-2015

Ikke kritik af interviews med mindreårige


TV 2 bragte et nyhedsindslag om advokaters rolle i konfliktfyldte forældremyndighedssager. En far og hans to børn medvirkede i indslaget. Under et interview med faren og hans to børn fremsatte de krænkende beskyldninger mod moren til børnene. Pressenævnet finder, at medierne bør udvise et betydeligt hensyn til børn, særligt i sager, hvor de medvirkende børn inddrages i en konfliktfyldt og langvarig strid mellem forældrene. I den konkrete sag finder nævnet efter en samlet vurdering, at TV 2 ikke har tilsidesat hensynet til børnene.

29-06-2015

Kritik af misvisende overskrift på bt.dk


BT skrev ”Dansk lærer bag had-moské: Prædiker krig mod jøder” på bt.dk. Pressenævnet udtaler, at overskriften naturligt må forstås således, at den danske lærer, som omtales længere nede i artiklen, indtager en aktiv rolle i moskéen, og at han også indtog en aktiv rolle i en prædiken, der efter det oplyste skulle være hadefuld mod jøder. I artiklen oplyses det imidlertid alene, at den danske lærer er formand for den forening, som stiller lokaler til rådighed for moskéen. Derfor er overskriften misvisende og har ikke dækning i artiklen. Pressenævnet kritiserer BT for overskriften.

29-06-2015

Fornyet omtale af straffedomme ok


Ekstra Bladet skrev ”To kyniske mordere i lynbryllup”. Artiklen handlede om to indsatte, som tilbage i 2010 havde giftet sig i fængslet. Begge afsoner drabsdomme, afsagt i 2009 og 2010, og dommene er fortsat under afsoning. Straffesagerne mod de to blev omtalt, og artiklen var illustreret med billeder af parret, ligesom deres ændrede navne blev omtalt. Artiklen var en del af en temaserie om forholdene for indsatte, der indgår ægteskab under afsoningen. Pressenævnet finder, at der er en samfundsmæssig interesse i en omtale af, hvorledes fængselsmyndighederne ser på, at indsatte danner par under afsoning, og hvilke retningslinjer myndighederne følger i den forbindelse. Endvidere har omtalen af parrets bryllup i fængslet en vis offentlig interesse, selv om ægteskabet blev indgået for længere tid siden. Pressenævnet finder også, at omtalen af parrets langvarige straffedomme sker i en relevant sammenhæng. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Ekstra Bladet, heller ikke for at bringe billeder af parret og nævne deres ændrede navne.

26-06-2015

Ingen kritik af illustration til en artikel


TV 2 Østjylland illustrerede artiklen ”Politi: Unge flager for ISIS” på tv2.oj.dk med billedet af en boligblok. TV 2 Østjylland indsatte et ISIS-flag, der dækkede både det meste af boligblokkens gavl og et stykke udover hvert hjørne af bygningen. Bestyrelsen for boligblokken har klaget, fordi den finder illustrationen misvisende og krænkende for beboerne i boligblokken. Det er ikke Pressenævnets opfattelse, at illustrationen fremstår, som om nogle beboere i boligblokken har hængt et ISIS-flag op. Endvidere har TV 2 Østjylland indsat ordet ”collage”. Pressenævnet udtaler ikke kritik af TV 2 Østjylland for illustrationen.

25-06-2015

Afvisning af klage over TV 2-udsendelse fra 2009


I april 2009 viste TV 2 Operation X-programmet ”Maskerade for millioner”. Pressenævnet afviser at behandle sagen, da klagefristen er overskredet med mere end seks år.

25-06-2015

Klage over ”Maddetektiven afslører” afvist på grund af manglende retlig interesse


I programmet, bragt på ekstrabladet.dk, lader værterne en hund smage på mad fra tre burgerkæder. Klager mener, at det tangerer dyremishandling. Pressenævnet afviser at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

25-06-2015

Citater fra en lukket Facebook-profil


Voresborn.dk skrev ”Vaccine-debat: Forældre opretter smittegruppe på Facebook” om en lukket Facebook-gruppe. Facebook-gruppen udvekslede oplysninger, så deres børn kunne blive smittet med for eksempel røde hunde. Der er knyttet en væsentlig offentlig interesse til debatten om risiko for smittespredning i samfundet, og Pressenævnet kritiserer derfor ikke, at voresborn.dk har offentliggjort materiale fra en lukket profil på Facebook.

Pressenævnets møder:

 

2. halvår 2015

18. august 2015

22. september 2015

27. oktober 2015

24. november 2015

15. december 2015

 

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00 

 

 

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   Fax. 33 15 84 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • Fax. 33 15 84 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk