Behandler klager
over medierne

Pressenævnets opgave er at behandle klager over pressen. Mener du, at et medie har behandlet dig uretfærdigt, så begynd her.

Se klagevejledning

Medier under medieansvarsloven er underlagt Pressenævnets kompetence. Hvis du repræsenterer et medie, kan du læse mere om, hvad det indebærer her.

Se vejledning for medier

Pressenævnets medlemmer

Pressenævnet består af formandsskab, redaktører, journalister og repræsentanter for offentligheden. Samlet er der otte medlemmer af nævnet. Hvert medlem har en stedfortræder. Læs mere om de enkelte medlemmer ved at klikke på billederne.

council1

Hanne Schmidt,
højesteretsdommer og formand for Pressenævnet.

council2

Jens Kruse Mikkelsen,
højesteretsdommer, stedfortræder for Pressenævnets formand.

council3

Jesper Rothe,
advokat og partner i Bech-Bruun, næstformand i Pressenævnet.

council4

Martin Lavesen,
advokat og partner i LETT, stedfortræder for næstformanden.

council5

Jørn Mikkelsen,
forhenværende ans. chefredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten, medlem

turid

Turid Fennefoss Nielsen,
chefredaktør på NORDJYSKE Medier, stedfortræder

hans-peter-blicher

Hans Peter Blicher,
tværgående chefredaktør på TV 2, medlem

council8

Inger Bach,
etikchef i DR, stedfortræder

council9

Lene Sarup,
journalist og tillidsmand på Jysk/fynske Medier, medlem

council10

Lars Lindskov,
pressefotograf og formand for PF, stedfortræder

council11

Ulrik Holmstrup,
indehaver af produktionsselskabet tvDOKfilm, medlem

council12

Janni Pedersen,
journalist og studievært på TV 2 News, stedfortræder

council13

Marlene Borst Hansen,
formand for FORA, medlem

council14

Otto Juhl Nielsen,
direktør for FOF, stedfortræder

council15

John Meinert Jacobsen,
direktør for AOF, medlem

council16

Karsten Kolding,
kommunikationschef i Coop, stedfortræder