Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

  

 

Læs de seneste kendelser 

Læs nyheder fra Pressenævnet 

 
25-10-2016

Redox’ omtale af forsker som nynazist og højreradikal


En forsker klagede over artiklen ”Den ekstreme ekstremismeforsker”. I artiklen blev forskeren beskyldt for selv at være aktiv i højreradikale kredse med udsagnet ”Samtidig har han [forskeren] selv været aktiv i nynazistiske og højreradikale kredse”. Redox.dk ringede til forskeren forud for offentliggørelsen og oplyste artiklens kritiske vinkel. Klager ønskede imidlertid ikke at tale med Redox. Nævnet kritiserede ikke offentliggørelsen af beskyldningen, men pålagde redox.dk at bringe et genmæle, da udsagnet ikke var dokumenteret som rigtigt.

10-10-2016

Klage over fiskeritidende.dk behandles ikke


En forening klagede over en artikel bragt på fiskeritidende.dk, da den ifølge foreningen indeholdt forkerte oplysninger, som kunne være skadende for foreningens arbejde og formål. Da fiskeritidende.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som derfor afvises.

06-10-2016

Facebook-side var ikke anmeldt, og debatindlæg skulle ikke bringes


En person klagede over, at Vestsjællandske Distriktsblade afviste at bringe hans debatindlæg og samtidig fjernede det fra VD Onlines Facebook-side. Pressenævnet fandt, at Vestsjællandske Distriktsblade ikke havde overskredet redigeringsretten ved at undlade at bringe klagers indlæg. Dertil var facebook.com/vdonline.dk ikke anmeldt til Pressenævnet. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

06-10-2016

Klage var indgivet to dage for sent og afvises


Faren til to døtre klagede over Politikens artikel ”Søstre fra Brøndby Strand frygtes at være flygtet til IS”. Klagefristen udløb lørdag den 24. september, men blev forlænget efter de forvaltningsretlige regler til mandag den 26. september. Da klagen først var indgivet til Pressenævnet onsdag den 28. september, var klagen indgivet efter 12-ugers klagefristen. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

06-10-2016

Nordjyskes omtale af ”provokunstner” behandles ikke som egen drift-sag


Nordjyske bragte forsideartiklen ”Provokunstner anmeldt for vold”, der beskrev en hændelse på museet Kunsten i Aalborg. Avisen bragte en opfølgende artikel på side 22. En læser anmodede herefter Pressenævnet om at tage stilling til omtalen af egen drift, da hun ikke selv var omtalt og fandt sagen principiel. Pressenævnet har afvist at behandle sagen, da nævnet ikke anser sagen for at have principiel betydning, og der i øvrigt er en klageberettiget person, kunstneren.

20-09-2016

Fristberegning ved rettelse af artikel fra 2011


Dr.dk bragte i 2011 og 2012 en artikel om en ”superklager”, der havde klaget til kommunen. DR rettede artiklen i 2016 og tilføjede en rettelse. Det er Pressenævnets opfattelse, at der løber en ny klagefrist fra tidspunktet for offentliggørelsen af en artikel i ændret form. Artiklen kunne derfor påklages på ny i 2016. Artiklen burde ikke være slettet efter punkt B.8.

20-09-2016

Ambulancekørsel har offentlig interesse


Et ambulanceselskab klagede over TV 2’s omtale af selskabet, herunder blandt andet om selskabets manglende overholdelse af Styrelsen for Patientsikkerheds krav og de ansattes manglende uddannelser. Der var også klaget over, at TV 2 ikke bragte selskabets pressemeddelelser i fuld længde. Pressenævnet udtalte ikke kritik.

20-09-2016

Mariager-sagen


Pressenævnet kritiserer dele af DR's udsendelse ”Løgn eller chikane i Mariager”. Udsendelsen tager udgangspunkt i en sag om chikane mod et kvindeligt, homoseksuelt par. Den ene kvinde har klaget til Pressenævnet. I udsendelsen fortæller to kilder om klager. Fortællingerne anvendes til at miskreditere klagers troværdighed, uden at klagers forklaring er medtaget i udsendelsen, og uden at DR er præcis i sin gengivelse. Det kritiserer nævnet. Inden udsendelsen blev offentliggjort bad klager DR om at oplyse, hvilke oplysninger om hende der ville fremgå af udsendelsen. Det afviste DR at oplyse, selv om udsendelsens anden hovedperson – den sigtede i chikanesagen – fik mulighed for at gennemse udsendelsen inden offentliggørelsen. Pressenævnet kritiserer også dette punkt.

Pressenævnets kommende møder:

 

2. halvår 2016

24. oktober 2016

22. november 2016

19. december 2016

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00.

 

Pressenævnet har lukket mellem jul og nytår.

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk