Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

 
27-02-2015

Den Korte Avis er ikke tilmeldt Pressenævnet


Denkorteavis.dk skrev flere artikler, blandt andet ”[Klager 1] og [Klager 3] truer og siger, at myndighederne skal lade dem være i fred – de koster samfundet en formue”. Klagerne siger, at der er fejl i artiklerne, men da denkorteavis.dk ikke er tilmeldt Pressenævnet, afviser nævnet sagen.

20-02-2015

Svigtede løfte om ikke at spørge til konkret sag


TV 2 News bragte et indslag om en kvinde, der var død, efter at en vagtlæge overså symptomerne på en blodprop. Lægeforeningens formand sagde ja til at blive interviewet mod ikke at få spørgsmål om den konkrete sag. Det fik han alligevel, og det kritiserer Pressenævnet (flertalsafgørelse).

19-02-2015

Overskrift blev fordrejet


Berlingske Business skrev ”Modeboss klar til at ændre ansøgning om støtte”, men hun havde sagt, at man på nuværende tidspunkt ikke havde tænkt sig at ændre noget. Desuden blev en central del af citatet fjernet i Berlingske. Det kalder Pressenævnet illoyalt og udtaler kritik.

19-02-2015

Usikkerhed om, hvad talskvinde har sagt


Magasinetdoxa.dk skrev ”Dansk talskvinde: Vi bør gribe juridisk ind over for den type henvendelser, som kvinde i viralvideo udsættes for”. Klager føler sig fejlciteret. Pressenævnet finder det uheldigt, at rubrikken er formuleret som et citat, når det nu ikke er det, hun har sagt, men finder ikke tilstrækkelig grund til kritik.

19-02-2015

Kok får ikke artikler fjernet


BT skrev i 2012 ”Drama på [Restaurant]: Dansk mesterkok slog ansat for øjnene af gæster”. Den blev senere fulgt op af kokkens forklaring. BT har afvist at afindeksere eller slette artiklerne, og Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere BTs afvisning.

19-02-2015

Klager utilfreds med måden, hun er skildret på


TV 2 bragte udsendelsen ”Stop nu krigen, mor og far” samt flere artikler på nyhederne.tv2.dk. Klager havde udsendelsen til gennemsyn for faktuelle fejl, men er efterfølgende utilfreds med den måde, hun er skildret på. Pressenævnet finder ingen anledning til at kritisere hverken udsendelsen eller artiklerne.

19-02-2015

Dømt får ikke medhold


Ekstra Bladet skrev ”Herbergsdronning skal i fængsel”. Senere samme dag blev overskriften ændret til: ”[Klager] idømt fængselsstraf”. Hun klager over at blive beskyldt for ”regnskabsfusk”. Pressenævnet finder, at ordet udtrykker Ekstra Bladets vurdering og finder ikke grund til kritik.

19-02-2015

Klager synes hendes holdninger fylder for lidt


Ekstra Blader skrev ”Fem års skilsmissekrig: Samarbejd eller mist jeres datter” og flere efterfølgende. Klager fik artiklerne til gennemsyn, men klagede bagefter over, at hendes synspunkter ikke fyldte nok i artiklen. Pressenævnet peger på, at redaktøren har retten til at redigere og udtaler ikke kritik.

Pressenævnets møder:

 

1. halvår 2015

17. marts

21. april

19. maj

23. juni

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00 

 

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   Fax. 33 15 84 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • Fax. 33 15 84 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk