Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

 
28-07-2015

Facebook-gruppe har ikke retlig interesse


Radio24syv dræbte under en udsendelse en kanin med en cykelpumpe. En Facebook-gruppe klagede blandt andet med den begrundelse, at udsendelsen sendte et stærkt signal om, at man må gøre, hvad man vil med dyr. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da Facebook-gruppen ikke er omtalt i udsendelsen og derfor ikke har retlig interesse. At Facebook-gruppen har interesse for emnet kan ikke føre til et andet resultat.

28-07-2015

At være ansat giver ikke retlig interesse


Hk.dk skrev ”Centre hos Udbetaling Danmark skal måske nedlægges”. En ansat i Udbetaling Danmark klagede over artiklen. Pressenævnet udtalte, at mens ledelsen har retlig interesse i at klage over artiklen, gælder dette ikke for klager som ansat i virksomheden.

03-07-2015

Berørt over kanindrab i radioudsendelse


En lytter klagede over en radioudsendelse på Radio24syv, hvor en kaninunge blev aflivet for åben mikrofon. Herefter blev den tilberedt og spist. Klageren føler udsendelsen stødende. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da hun ikke selv er omtalt i udsendelsen. Det forhold, at hun er meget berørt af udsendelsen, kan ikke føre til et andet resultat.

30-06-2015

Ikke kritik af Jyllands-Posten for artikelserie


Jyllands-Posten skrev i artikelserien ”Den beskidte alliance” om fagforeningen 3Fs opkrævning af bidrag fra ikke-medlemmer. Ifølge 3F var artikelserien ensidig, ukritisk overfor sine kilder og indeholdt forkerte oplysninger. Pressenævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af Jyllands-Posten for artikelserien.

30-06-2015

Kritik for at afvise at anonymisere boligselskabs navn i netartikel


Politiken skrev i Politiken og på politiken.dk ”Boligfinte giver private udlejere skyhøje fortjenester” med underrubrikken ”Desperate udlejere må betale overpris, når kreative udlejere dobbeltudlejer via stråmænd”. Politiken dokumenterede dog ikke, at udlejeren, som blev nævnt ved navn i artiklen, udlejer boliger til overpris eller i strid med lejeloven. Avisen sikrede sig heller ikke en udtalelse fra boligselskabet. Efterfølgende kunne boligselskabet dokumentere, at oplysningerne i artiklen var forkerte. Pressenævnet udtaler kritik af Politiken, både for at bringe de forkerte oplysninger og for ikke at sikre sig en udtalelse fra boligselskabet inden offentliggørelsen. Da oplysningerne var faktuelt forkerte, allerede da de blev offentliggjort, og da de må anses som meget skadelige for boligselskabets omdømme, kritiserer Pressenævnet også, at Politiken har afvist at anonymiseret boligselskabets navn i netartiklen.

29-06-2015

Kritik af Bådmagasinet for ikke at indhente arrangørs kommentar


Bådmagasinet skrev på baadmagasinet.dk ”Extreme Sailing Series til København, september 2015?”. Artiklen satte spørgsmålstegn ved arrangementets finansiering og til arrangørens erfaring med afvikling af Extreme Sailing Series. Pressenævnet kritiserer Bådmagasinet for ikke at give arrangøren mulighed for at svare på kritikken.

29-06-2015

Ikke kritik af interviews med mindreårige


TV 2 bragte et nyhedsindslag om advokaters rolle i konfliktfyldte forældremyndighedssager. En far og hans to børn medvirkede i indslaget. Under et interview med faren og hans to børn fremsatte de krænkende beskyldninger mod moren til børnene. Pressenævnet finder, at medierne bør udvise et betydeligt hensyn til børn, særligt i sager, hvor de medvirkende børn inddrages i en konfliktfyldt og langvarig strid mellem forældrene. I den konkrete sag finder nævnet efter en samlet vurdering, at TV 2 ikke har tilsidesat hensynet til børnene.

29-06-2015

Kritik af misvisende overskrift på bt.dk


BT skrev ”Dansk lærer bag had-moské: Prædiker krig mod jøder” på bt.dk. Pressenævnet udtaler, at overskriften naturligt må forstås således, at den danske lærer, som omtales længere nede i artiklen, indtager en aktiv rolle i moskéen, og at han også indtog en aktiv rolle i en prædiken, der efter det oplyste skulle være hadefuld mod jøder. I artiklen oplyses det imidlertid alene, at den danske lærer er formand for den forening, som stiller lokaler til rådighed for moskéen. Derfor er overskriften misvisende og har ikke dækning i artiklen. Pressenævnet kritiserer BT for overskriften.

Pressenævnets møder:

 

2. halvår 2015

18. august 2015

22. september 2015

27. oktober 2015

24. november 2015

15. december 2015

 

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00 

 

 

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   Fax. 33 15 84 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • Fax. 33 15 84 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk