20 Artikler med emneordet “Formalitetskendelse”

Sagsnummer: 2017-80-0030

Infomedia.dk var ikke længere underlagt Pressenævnets kompetence

10-10-2017

En person klagede over, at en SE OG HØR-artikel var tilgængelig i Infomedias arkiv over offentliggjorte artikler. Infomedia.dk havde i 2002 anmeldt sig til Pressenævnet som offentligt tilgængelig informationsdatabase, men havde i 2017 afmeldt sig. Infomedia.dk var derfor ikke anmeldt til Pressenævnet, da Infomedia offentliggjorde artiklen, og infomedia.dk var heller ikke efterfølgende blevet genanmeldt til Pressenævnet. Nævnet havde derfor ikke længere kompetence til at behandle klagen.

Artiklen i papirudgaven af SE OG HØR er automatisk omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Klagen over SE OG HØR behandles.

Sagsnummer: 2017-80-0027

TV 3 er uden for Pressenævnets kompetence

05-10-2017

Pressenævnet har afvist at behandle en klage over TV 3, da tv-kanalen ikke har dansk sendetilladelse. Tv-kanalen er derved ikke underlagt Pressenævnets kompetence, men sandsynligvis den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom).

Sagsnummer: 2017-80-0001

Klage over Familie Journal afvist pga. fristoverskridelse

05-10-2017

KLAGEFRIST. En person klagede over billeder til en artikel bragt i Familie Journal i februar 2017. Da Pressenævnet først modtog klagen i september 2017, var klagefristen på tolv uger overskredet. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 2017-80-0016

Klage over ejendomswatch.com afvist pga. fristoverskridelse

21-09-2017

KLAGEFRIST – En person klagede over overskriften til en artikel bragt på ejendomswatch.com i september 2016. Da Pressenævnet først modtog klagen et år senere, i september 2017, var klagefristen på tolv uger overskredet. Klagen afvises derfor.

Sagsnummer: 17-70-01184

Århus Stiftstidende var berettiget til at afvise kommentar til artikel

08-09-2017

En person klagede over artiklen ”En imponerende landmandskarriere” bragt i Århus Stiftstidende samt over, at avisen ikke ville bringe hans kommentar til artiklen. Klagen over artiklen blev afvist på grund af manglende retlig interesse. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand også klagen over avisens manglende optagelse af kommentaren.

Sagsnummer: 17-70-01183

Transporttidende.com er ikke under Pressenævnets område

08-09-2017

En repræsentant for HK’ere i PostNord Danmark klagede over artiklen”ITD: Staten må afvikle PostNord” bragt på hjemmesiden transporttidende.com. Da hjemmesiden ikke var anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, hører siden imidlertid ikke under nævnets område. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen.

Sagsnummer: 17-70-01182

Lastbilmagasinet.dk er ikke under Pressenævnets område

08-09-2017

En repræsentant for HK’ere i PostNord Danmark klagede over artiklen ”ITD: Staten må afvikle PostNord” bragt på hjemmesiden lastbilmagasinet.dk. Da hjemmesiden ikke var anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, hører siden imidlertid ikke under nævnets område. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen.

Sagsnummer: 17-70-01168

En klage over DRs svartid behandles ikke af Pressenævnet

17-07-2017

En person klagede over, at DR ikke svarede ham, før han havde klaget til Pressenævnet. Da klagen ikke vedrørte indholdet af DRs udsendelse eller handlemåde i relation til en udsendelse, afviste nævnet at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01162

Klage over DRs ”Sundshedsmagasinet: Stofskifte” fra 75 personer behandles ikke

29-06-2017

75 brugere af præparatet Thyreoid klagede over DRs program om stofskiftesygdomme og behandlingsformer. Da udsendelsen ikke omhandlede klagerne personligt, havde de ikke en sådan retlig interesse i klagen, at der var grundlag for Pressenævnet at behandle klagen. Indholdet af klagen blev derfor ikke vurderet.

Sagsnummer: 17-70-01163

Pressenævnet behandler ikke klage over Fyns Amts Avis’ manglende optagelse af mindeord

29-06-2017

Redigeringsret. En person klagede blandt andet over, at Fyns Amts Avis ikke ville optage yderligere tre af hans mindeord for forskellige personer. Det er Pressenævnets opfattelse, at redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Klagen blev derfor afvist som ”åbenbar grundløs” uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01164

Pressenævnet behandler ikke klage over intern besked mellem Ekstra Bladet og klager om rettigheder

29-06-2017

En person tog et billede af en notits i avisen og delte det på Facebook. Efterfølgende anmodede Ekstra Bladet klager om at slette billedet under henvisning til avisens immaterielle rettigheder. Da beskeden ikke er udbredt til offentligheden, behandler Pressenævnet ikke klagen over den interne besked. Nævnet bemærker videre, at spørgsmål om immaterielle rettigheder som ophavsret til indholdet i en avis, henhører under domstolene.

Sagsnummer: 17-70-01155

Bøger falder uden for Pressenævnets område

23-06-2017

En person klagede over en bog, der var udgivet én gang (i 2017). Det er en minimumsbetingelse for, at trykte medier er omfattet af medieansvarsloven, at skriftet udgives mindst to gange årligt. Da bogen alene var udkommet én gang, var udgivelsen ikke omfattet af medieansvarsloven og derved heller ikke af Pressenævnets kompetence. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01152

Pressenævnet genoptager ikke afvisningssag om au pair

23-06-2017

Pressenævnet afviste at behandle en klage, hvor en person klagede over Jyllands-Postens omtale. Klagen blev afvist pga. klagers manglende retlige interesse. Klager anmodede efterfølgende om at få sagen genoptaget, da han anså sig klageberettiget. Anmodningen om genoptagelse afvises.

Sagsnummer: 17-70-01148

Klage over ordet ”grønlænderstiv” behandles ikke

22-06-2017

En person klagede over citatet ”Mine spillere skal nok være grønlænderstive” bragt i BT. Personen var ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen. Personen havde derfor ikke en sådan retlig interesse, at der var grundlag for at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01150

Kanal 5 hører under den britiske tilsynsmyndighed Ofcom

09-06-2017

En person klagede over en udsendelse i programserien Svindlerjagt, som blev bragt på Kanal 5 og på hjemmesiden dplay.dk. Da Kanal 5 ikke har dansk sendetilladelse, er tv-kanalen ikke omfattet af medieansvarsloven og derved heller ikke af Pressenævnets område. Kanalen hører under den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom), hvortil personen i stedet kan klage.

Sagsnummer: 17-70-01147

En læser kunne ikke klage over Jyllands-Postens omtale af au pair

09-06-2017

En person klagede over Jyllands-Posten omtale af, at en au pair angiveligt levede ”illegalt”. Klager havde selv haft en lignende situation og mente derfor ikke, at forholdet kunne omtales som ”illegalt”. Da klager ikke selv var omtalt i artiklen, var han imidlertid ikke omfattet af den kreds af personer, der kunne klage over omtalen. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.