20 Artikler med emneordet “Formalitetskendelse”

Sagsnummer: 2021-80-0619

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

26-02-2021

Ekstra Bladet bragte i februar måned en artikel med omtale af et grundlovsforhør, hvor en 23-årig mand blev varetægtsfængslet. En person klagede til Pressenævnet og henviste til, at der ikke var nogen relevant årsag til at nævne personens etnicitet i artiklen, og at han havde retlig interesse ved selv at være etnisk dansker. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i artiklen, og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0597

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

11-02-2021

DR P1 bragte i september 2020 en radioudsendelse som en del af en serie om menneskets anatomiske evolution. Den påklagede udsendelse omhandler omskæring, herunder blandt andet forhudens funktion og anatomi ud fra et videnskabeligt perspektiv samt forskning om konsekvenserne af omskæring. En forening, der deltager i debatten om omskæring, klagede til Pressenævnet og henviste til, at udsendelsen indeholder en lang række udokumenterede og urigtige påstande, som præsenteres for lytterne som videnskab. Foreningen var ikke omtalt i udsendelsen og havde derfor ikke retlig interesse. Selv om foreningen har til formål at fremme evidensbaseret viden om drengeomskæring, findes klagen – henset til programmets indhold og karakter – ikke at have en sådan væsentlig samfundsmæssig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, uanset den manglende retlige interesse.

Sagsnummer: 2021-80-0607

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

04-02-2021

Dagbladet Arbejderen bragte i januar måned to artikler med omtale af vaccinationsindsatsen mod Covid-19 i Israel. En person med jødisk baggrund klagede til Pressenævnet og henviste til, at artiklerne indeholdt urigtige oplysninger. Klageren var ikke omtalt eller afbildet i artiklerne, og selv om klageren med jødisk baggrund måtte have en generel interesse i omtalen, afviste Pressenævnet at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0515

DR skal ikke slette persons navn fra artikel og Kontant-program

15-01-2021

En person klagede til Pressenævnet over DRs afvisning af at slette hans navn fra en artikel og et Kontant-program fra december 2019. Personen klagede også over, at DR havde tilsidesat god presseskik. Af artiklen og programmet fremgik personens rolle i to selskaber, der blev kritisk omtalt i DR’s omtale.
Pressenævnet fandt, at klagen over god presseskik var indsendt for sent. Denne del af klagen blev derfor afvist. I forhold til anmodningen om sletning efter punkt B.8 i de vejledende regler om god presseskik fandt nævnet, at der ikke forelå tilstrækkeligt tungtvejende grunde for, at DR burde have imødekommet anmodningen om at slette personens navn i artiklen og Kontant-programmet. Nævnet lagde vægt på, at personen alene er nævnt i forhold til sin erhvervsmæssige tilknytning til selskaberne, og at oplysningerne var offentligt tilgængelige forud for omtalen.

Sagsnummer: 2020-80-0596

DRs artikel om reglerne om at bære mundbind behandles ikke af egen drift

08-01-2021

DR bragte i december 2020 en artikel med omtale af reglerne om at bære mundbind, herunder om udfordringerne for de personer, der er fritaget for kravet om at bære mundbind. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt DR havde tilsidesat god presseskik ved at bringe den pågældende omtale, ikke kunne anses for at være et spørgsmål af væsentlig eller principiel betydning.

Sagsnummer: 2020-80-0587

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

21-12-2020

DR bragte i oktober måned en radio- og en tv-udsendelse med omtale af blandt andet konspirationsteorier i forhold til dokumentation for eksistensen af SARS-CoV-2 i forlængelse af et pressemøde, hvor en borgerjournalist havde stillet spørgsmål med udgangspunkt i afslag på aktindsigt fra sundhedsmyndigheder. En person klagede til Pressenævnet og henviste blandt andet til, at omtalen var manipuleret, og at han havde retlig interesse ved at være den person, der havde indhentet og modtaget de pågældende afgørelser om aktindsigt hos myndighederne. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i udsendelsen, og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0593

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

11-12-2020

B.T. bragte i december måned en artikel og et Facebookopslag med omtale af en professors opfordring til i visse situationer at bære mundbind til private sammenkomster for at hindre smittespredning af corona. En person klagede til Pressenævnet og henviste til, at der var tale om misvisende information. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i udsendelsen, og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0592

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

11-12-2020

B.T. bragte i december måned en artikel og et Facebookopslag med omtale af en professors opfordring til i visse situationer at bære mundbind til private sammenkomster for at hindre smittespredning af corona. En person klagede til Pressenævnet og henviste til, at der var tale om misvisende information, og at han havde retlig interesse ved at være indirekte omtalt, når omtalen var rettet mod alle danskere. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i udsendelsen, og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0562

Klage afvist på grund af manglende anmeldelse

29-10-2020

En person klagede over en artikel bragt på hjemmesiden document.dk. Personen klagede over, at artiklen indeholdt ukorrekt information. Da hjemmesiden document.dk ikke er anmeldt som medie til Pressenævnet og ikke modtager offentlig mediestøtte, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen, der derfor blev afvist uden behandling.

Sagsnummer: 2020-80-0554

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

30-09-2020

En person klagede over et indslag i radioprogrammet ”Bagklog” bragt af DR på P1. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da klageren ikke er omtalt i indslaget og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0546

Kanal 5 hører under den britiske tilsynsmyndighed Ofcom

30-09-2020

En person klagede over en udsendelse i en programserie, som blev bragt på Kanal 5, og som fortsat er tilgængelig på hjemmesiden dplay.dk. Da Kanal 5 ikke har dansk sendetilladelse, og dplay.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, er medierne ikke omfattet af medieansvarsloven og derved heller ikke af Pressenævnets område. Kanal 5 hører under den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom), hvortil personen i stedet kan klage.

Sagsnummer: 2020-80-0540

B.T.s artikel om corona-smitte ved begravelse behandles ikke af egen drift

23-09-2020

B.T. bragte i august måned en artikel med omtale af smittespredning med coronavirus blandt personer af anden etnisk herkomst end dansk blandt andet baseret på oplysninger fra et notat og kommentar fra en navngiven kilde. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt B.T. havde tilsidesat god presseskik ved at bringe den pågældende omtale, ikke kunne anses for at være et spørgsmål af væsentlig eller principiel betydning.

Sagsnummer: 2020-80-0461

DR får kritik for manglende samtykke til at medvirke i dokumentar

18-09-2020

DR bragte i januar 2020 en dokumentarudsendelse om en fotograf, som følges i sit professionelle virke som krigsfotograf i verdens brændpunkter og familielivet i København som fraskilt far til fire børn. Udsendelsen omhandlede blandt andet tiden, da krigsfotografens ekskone, som er mor til hans tre ældste børn, blev bisat. To af afdødes søskende og afdødes far klagede til Pressenævnet blandt andet over DRs offentliggørelse af optagelser fra bisættelsen, som de indgår i, og som de ikke har givet samtykke til blev bragt samt over, at DR havde afvist at slette optagelserne. Nævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at der skal udvises størst muligt hensyn ved omtale af begravelser og bisættelser. Nævnet fandt herefter, at den forholdsvis beskedne almene interesse i de konkrete optagelser af klagerne måtte vige for hensynet til klagerne, der som pårørende deltog i en privat bisættelse. På den baggrund fandt nævnet, at DR ikke var berettiget til at bringe optagelserne uden klagernes samtykke og udtalte kritik. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af DR for at have afvist klagernes anmodning om sletning.

Sagsnummer: 2020-80-0537

Klage afvist på grund af manglende anmeldelse

21-08-2020

En person klagede over, at document.dk havde afvist at slette en artikel bragt på hjemmesiden. Personen klagede blandt andet over, at artiklen indeholdt ukorrekt og skadelig information. Da hjemmesiden document.dk ikke er anmeldt som medie til Pressenævnet og ikke modtager offentlig mediestøtte har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen, der derfor blev afvist uden behandling.

Sagsnummer: 2020-80-0520

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

07-07-2020

DR bragte på dr.dk en artikel med omtale af de svingende medicinprisers konsekvenser for borgerne. En person klagede til Pressenævnet og henviste til, at omtalen som usand bidrager negativt til den demokratiske proces, og at han som licensbetaler har retlig interesse. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i artiklen, og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0511

Sjællandske var berettiget til at afvise læserbrev

29-06-2020

Pressenævnet afviste at behandle en persons klage over, at Sjællandske havde afvist at bringe hans læserbrev ”Næstved kommunes 17 synder”. Personen anmodede efterfølgende om genoptagelse. Personen mente, at nævnet ikke fuldt ud havde taget stilling til hans klage ved ikke at forholde sig til læserbrevet ”Myndighedernes vennetjenester”, idet ”Næstved kommunes 17 synder” blot var vedlagt til orientering. Da læserbrevet ”Myndighedernes vennetjenester” ikke var indgået i nævnets behandling af personens klage, imødekom Pressenævnet anmodningen om genoptagelse. Under den fornyede behandling afviste Pressenævnet at behandle klagen med henvisning til, at redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad der bringes i avisen.

Sagsnummer: 2020-80-0492

DRs reportage om præsident Trump behandles ikke af egen drift

09-06-2020

DR bragte i april måned i programmet ”21 Søndag” en kritisk reportage om præsident Donald Trumps håndtering af corona-krisen. Reportagen blev bragt til illustration af billedmateriale blandt andet fra den amerikanske valgkamp i 2016. Det var oplyst af DR, at der ved offentliggørelsen forekom tekniske problemer, der kan have givet anledning til fejl i tidsangivelser i indslag. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt DR havde tilsidesat god presseskik ved i reportagen at bringe en tidligere optagelse fra en anden situation, ikke har en sådan karakter, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift.

Sagsnummer: 2020-80-0487

Berlingskes satiriske omtale i RokokoPosten behandles ikke af egen drift (Dissens)

14-05-2020

Berlingske bragte i RokokoPosten artiklen ”RokokoPosten: CEPOS: Lad overflødige mennesker dø”. Artiklen indeholdt omtale af en fiktiv pressemeddelelse fra tænketanken CEPOS, som vurderer de potentielle effekter af coronavirussygdommen Covid-19, herunder om en mulig samfundsøkonomisk fordel ved ”overflødige menneskers bortgang”. Det var ikke angivet i den trykte udgave af artiklen, at RokokoPosten indeholder satirisk omtale.

Pressenævnet (flertallet) fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt Berlingske havde tilsidesat god presseskik ved at bringe den satiriske omtale, ikke har en sådan væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift. Et mindretal fandt, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift, da spørgsmålet om, hvorvidt satirisk indhold skal deklareres, er et spørgsmål af væsentlig og principiel betydning.

Sagsnummer: 2020-80-0482

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

01-05-2020

Berlingske bragte i ”Rokoko-posten” satirisk omtale af de potentielle positive effekter af covid-19. En person klagede til Pressenævnet og henviste til, at omtalen var krænkende, og at han som folkepensionist havde retlig interesse ved at være indirekte omtalt. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i udsendelsen, og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2020-80-0486

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

01-05-2020

Politiken bragte en leder med omtale af forholdene i forbindelse med besættelsen af Danmark i 1940 og tiden efter.
En gruppe bestående af et bestyrelsesmedlem i 3F sømændene, et medlem af Sømændene og forhenværende søfartspolitisk ordfører samt en tidligere formand for Sømændenes Forbund klagede til Pressenævnet og henviste til, at omtalen var en hån mod de danske sømænd, der sejlede i tjeneste under 2. verdenskrig. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da klagerne ikke er omtalt i lederen og derfor ikke har retlig interesse.