Kendelser  2016

Sagsnummer: 16-70-01039

Århus Stiftstidende krænkede ikke privatlivets fred ved omtale af hegnssag

21-12-2016

Avisen omtalte uenigheder mellem to naboer. Til artiklen var indsat et billede af klagernes ejendom og deres garage. Der var ingen personer på billederne, og det var ikke muligt at se ind ad vinduerne. Klagerne følte, at billedet og avisens omtale krænkede deres privatliv. Pressenævnet var uenigt og udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01021

Nordjyske får ikke kritik for omtale af valg på afdelingsmøde i boligselskab

20-12-2016

Et boligselskab og et bestyrelsesmedlem klagede over en artikel om uoverensstemmelser vedrørende driften af en kulturcafé. I artiklen havde Nordjyske omtalt en afstemning på et afdelingsmøde som, at en gruppe blev ”kuppet”. De to personer på valg til afdelingsmødet havde ikke modtaget genvalg. I stedet var to andre personer blevet valgt, og nævnet udtalte ikke kritik af avisens vurdering af situationen.

Sagsnummer: 16-70-01046

Sagsøger får ikke fjernet artikel om søgsmål fra sn.dk

20-12-2016

En borger klagede til Pressenævnet, efter Sjællandske på sin hjemmesiden havde omtalt, at han havde sagsøgt kommunens centerchef for ærekrænkende udtalelser. Borgeren mente, at søgsmålet var beskrevet forkert og ønskede samtidig artiklen slettet fra sn.dk. Nævnet udtalte ikke kritik og kritiserede heller ikke, at sn.dk ikke havde imødekommet anmodningen om sletning.

Sagsnummer: 16-70-01028

Pressenævnet kritiserer ikke Nordjyskes omtale af en politianmeldelse mod kunstner

20-12-2016

En kunstner klagede over, at nordjyske.dk havde omtalt, at han var politianmeldt uden at kontakte ham først. Han var anmeldt for vold i forbindelse med sin performance på et museum. Performancen var annonceret offentligt, og museet havde meddelt, at man ikke ville give tilladelse til udførelsen af værket. Den første omtale blev offentliggjort minutter efter hændelsen. Nævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01030

Pressenævnet udtaler ikke kritik af Mandag Morgens klummeartikel om prorussisk misinformation

19-12-2016

En kilde i artiklen klagede blandt andet over, at Mandag Morgen ikke havde overholdt deres aftaler og mistænkeliggjort ham i klummen. Blandt andet var der klaget over, at Mandag Morgen skrev, at de havde fået ”et tip” om klagers deltagelse på prorussisk tv, selvom han også selv forud for klummens offentliggørelse havde henvist ugebrevet til sin deltagelse. I den konkrete sag fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for kritik.

Sagsnummer: 16-70-01044

Fratrådt direktør får ikke ret til genmæle

19-12-2016

En tidligere kommunaldirektør klagede over, at Lolland-Falsters Folketidende satte tidspunktet for hans fratrædelse i sammenhæng med, at der var opnået enighed om et forlig. De faktiske oplysninger var korrekte, og klager var ikke berettiget til at få bragt et genmæle, ligesom nævnet ikke udtalte kritik.

Sagsnummer: 16-70-01026

Radio24syv udviste ikke størst mulige hensyn over for en afdød rockers familie og får kritik

19-12-2016

Enken til en afdød rocker klagede over et radioprogram. Programmet indeholdt en genudsendelse af et klip, hvor en lytter havde ringet ind og fortalt radioværten, at den afdøde rocker slet ikke var død, og at der lå en gris i den kiste, hvor afdøde skulle være begravet. Lytteren fortalte videre, at afdødes familie ikke vidste, at han ikke var død. Pressenævnet fandt, at Radio24syv ikke havde udvist størst muligt hensyn over for afdødes familie. Nævnet udtalte kritik af Radio24syv for at bringe oplysningerne og for ikke at fjerne klippet fra deres hjemmeside.

Sagsnummer: 16-70-01011

Jyllands-Posten får ikke kritik for en upræcis gengivelse af rettens begrundelse i en afvisningsdom

19-12-2016

En tidligere agent klagede over Jyllands-Postens gengivelse af nogle retssager, bl.a. en afvisningsdom fra Københavns Byret. I gengivelsen kunne det have fremgået tydeligere, at avisen refererede sagsøgtes afvisningspåstand og ikke rettens begrundelse. Pressenævnet fandt imidlertid, at uklarhederne ikke havde væsentlig betydning, og udtalte derfor ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01054

En borgers klage over Politikens omtale af PSO-afgiften behandles ikke

16-12-2016

En borger klagede over forskellige mediers omtale af PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgift), som har betydning for størrelsen på forbrugeres elregning. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 16-70-01053

En borgers klage over Jyllands-Postens omtale af PSO-afgiften behandles ikke

16-12-2016

En borger klagede over forskellige mediers omtale af PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgift), som har betydning for størrelsen på forbrugeres elregning. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 16-70-01055

En borgers klage over Børsens omtale af PSO-afgiften behandles ikke

16-12-2016

En borger klagede over forskellige mediers omtale af PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften), som har betydning for størrelsen på forbrugeres elregning. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 16-70-01052

En borgers klage over Informations omtale af PSO-afgiften behandles ikke

16-12-2016

En borger klagede over forskellige mediers omtale af PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften) som har betydning for størrelsen på forbrugeres elregning. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 16-70-01056

En borgers klage over Berlingskes omtale af PSO-afgiften behandles ikke

16-12-2016

En borger klagede over forskellige mediers omtale af PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften), som har betydning for størrelsen på forbrugeres elregning. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 16-70-01041

Pressenævnet genoptager ikke behandlingen af Videnskabs artikel om borrelia

15-12-2016

En patient anmodede Pressenævnet om at genoptage behandlingen af en sag, hvor en læge klagede over omtale på videnskab.dk. På baggrund af anmodningen berigtigede nævnet kendelsen på to mindre punkter. Patienten var ikke selv part i sagen, og da nævnet ikke fandt væsentlige sagsbehandlingsfejl, blev anmodningen om genoptagelse afvist.

Sagsnummer: 16-70-00989

Videnskab.dks omtale af borrelia-tests får ikke kritik

15-12-2016

En tysk læge klagede over artiklens overskrift ”Danskere snydes af dårlige borrelia-test i udlandet” og underoverskriften ”Danskere betaler tusindvis af kroner for at blive testet positive for borrelia-infektion hos tyske privatklinikker”. Pressenævnet udtalte ikke kritik under henvisning til borreliatests unøjagtighed, omkostningerne forbundet med en privat test i udlandet samt det forhold, at danske patienter tager til Tyskland for at blive udredt for borrelia.

Sagsnummer: 16-70-01049

Klager var ikke omtalt og kunne derfor ikke klage over Ekstra Bladets omtale af mindreårig

08-12-2016

I ekstrabladet.dks artikel var der indsat en henvisning til en 11-årig persons numse og et link til en anden hjemmeside, hvor numsen var afbilledet. Klager var ikke selv omtalt eller afbilledet og var derfor ikke klageberettiget. Nævnet afviste at behandle klagen. Omtalen er efterfølgende slettet fra ekstrabladet.dk, og henvisningen til en 11-årig var angiveligt en slåfejl.

Sagsnummer: 16-70-01014

Kendelse i Aller Media mod Radio24syv vedrørende Radio24syvs omtale af SE og HØRs billedmateriale

30-11-2016

Radio24syv stillede spørgsmålstegn ved lovligheden af SE og HØRs billeder. Aller Media klagede som ejer af ugebladet SE og HØR over de fremsatte beskyldninger om ulovlige paparazzibilleder, Radio24syvs vinkling og forelæggelse for SE og HØRs redaktør. Nævnet udtalte ikke kritik af Radio24syv, ligesom Aller Media ikke fik ret til at få bragt et genmæle. Det bemærkes, at nævnet ikke tog stilling til lovligheden af billederne.

Sagsnummer: 16-70-01017

Skive Folkeblad får kritik for at mangle en væsentlig oplysning i artikel

30-11-2016

Skive Folkeblad omtalte en konkret sag, hvor forældrene til en handicappet mand havde oprettet en Facebook-side om kommunens sagsbehandling. I artiklen var viceborgmesteren citeret for udtalelsen “Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for.” Den handicappede mand havde imidlertid klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser. Pressenævnet fandt derfor, at det burde have fremgået af artiklen, og udtalte kritik på dette punkt.

Sagsnummer: 16-70-01029

Polennu.dk skal bringe et genmæle vedrørende en eksperts cv

29-11-2016

Polennu.dk omtalte klagers cv, som det så ud på det polske Forsvarsministeriums hjemmeside, og stillede spørgsmål ved rigtigheden af indholdet. Nævnet havde ikke mulighed for at vurdere en polsk betegnelse for underviser og gav klager ret til at få bragt et genmæle, men fandt ikke grundlag for at fastslå, at god presseskik var tilsidesat.