11 Artikler med emneordet “Dækbilleder”

Sagsnummer: 2019-80-0256

Ikke kritik for på ny at omtale navnestrid mellem café og forlag

13-09-2019

I en artikel fra november 2018 omtalte ekstrabladet.dk, at en københavnsk café havde tabt en retssag mod et fransk forlag om retten til at opkalde caféen efter en fransk tegneseriefigur. Det fremgik også af artiklen, at caféen tidligere havde haft problemer med sin hygiejne. Ekstra Bladet havde også omtalt caféen i en artikel i januar 2017, som ligeledes omhandlede caféens hygiejneproblemer og navnestriden med det franske forlag. I en kendelse vedrørende artiklen fra januar 2017 udtalte Pressenævnet blandt andet kritik af overskriften, som var delvist ukorrekt.

Caféen klagede også til Pressenævnet over artiklen fra november 2018. Det var caféens opfattelse, at Ekstra Bladet med sin fornyede omtale af sagen havde tilsidesat Pressenævnets tidligere fremsatte kritik. Nævnet fandt, at omtalen i artiklen fra november 2018 var i overensstemmelse med god presseskik, og nævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 17-70-01117

Ikke kritik af tv-optagelser af læge på psykiatrisk hospital

24-05-2017

TV 2/Bornholm havde foretaget optagelser under et besøg på Psykiatrisk Center Bornholm. En læge, der fremgik af optagelserne, klagede til Pressenævnet. Nævnet fandt ikke optagelserne krænkende for lægen, og udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01006

Arkivbillede indsat i krænkende sammenhæng

17-09-2016

Berlingske kritiseres for at anvende et arkivbillede af en tilfældig kvinde af mexicansk oprindelse som illustration til en artikel om Dansk Folkepartis udlændingepolitik.

Sagsnummer: 16-70-00967

Modkraft.dk får ikke kritik for at bringe billede fra folkefest

27-05-2016

En person klagede over, at modkraft.dk bragte et billede af ham, der var taget ved en folkefest afholdt på et privat område. Da folkefesten havde et deltagerantal omkring 200, og alle kunne købe billet til arrangementet, var der ikke tale om en privat begivenhed. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af modkraft.dk for at bringe billedet uden samtykke.

Sagsnummer: 16-70-00915

Billede inde fra en spillehal anvendt som genrebillede

13-04-2016

JydskeVestkysten bragte i artiklen ”Razzia afslører stor svindel med automater” en omtale af organiseret snyd med spilleautomater. Til artiklen var indsat et billede taget inde i en spillehal. Ejeren af spillehallen klagede til Pressenævnet over, at der var anvendt et billede fra hans spillehal. Hverken spillehallens navn eller andre karakteristika fremgik af billede, og det fremgik, at der var tale om et ”arkivfoto”. Pressenævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 14-70-00599

To kvinder blev kaldt tvangs-overspisere

01-02-2014

Politiken skrev ”Tvangs-overspisere stigmatiseres af normalvægtige” og illustrerede artiklen med to kvinder. De er imidlertid ikke tvangsspisere og har ikke noget med artiklen at gøre. Selv om de er fotograferet med ryggen til kameraet, kunne de genkendes. Det er en krænkelse af kvinderne, og derfor kritiserer Pressenævnet Politiken.