Kendelser

Pressenævnets kendelser drejer sig om afgørelser af de sager, der er anmeldt til Pressenævnet. På denne side kan du se alle kendelser arrangeret efter dato med de seneste øverst. Ved hver kendelse står et unikt sagsnummer, der kan bruges hvis du skal referere til en kendelse.

Sagsnummer: 16-70-01058

Information var ikke forpligtet til at bringe portrætartikel

09-02-2017

En person klagede over, at dagbladet Information undlod at omtale hans forhold, selvom han var blevet interviewet og fotograferet til en artikel. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at avisen havde forpligtet sig til at omtale personens forhold og afviste klagen.

Sagsnummer: 17-70-01080

Klage over MyPressWire.com behandles ikke

08-02-2017

Brancheforeningen Dansk Isolerings Garanti og firmaet MP-isolering klagede over hjemmesiden MyPressWire.com, hvor en artikel med kritisk omtale af isoleringsfirmaer var bragt. Da hjemmesiden MyPressWire.com ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som afvises.

Sagsnummer: 17-70-01079

Klage over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk behandles ikke

08-02-2017

Firmaet MP-isolering klagede over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk, hvor en artikel med kritisk omtale af isoleringsfirmaer var bragt. Da hjemmesiden idag.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som afvises.

Sagsnummer: 17-70-01078

Klage over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk behandles ikke

08-02-2017

Brancheforeningen Dansk Isolerings Garanti klagede over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk, hvor en artikel med kritisk omtale af isoleringsfirmaer var bragt. Da hjemmesiden idag.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som afvises.

Sagsnummer: 17-70-01076

Klage over ændring i gammel artikel og anmodning om genoptagelse afvises

08-02-2017

Foreningen Far klagede over, at politiken.dk i januar 2017 ændrede titlen på personen bag debatindlægget ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor” oprindelig bragt på politiken.dk i oktober 2016. Foreningen anmodede også at få genoptaget sagen, hvor Pressenævnet tog stilling til debatindlægget. Pressenævnet afviste at behandle både klagen og genoptagelsesanmodningen.

Sagsnummer: 16-70-01059

METROSAG 3: Fagbladet 3F kritiseres for en ukorrekt oplysning om, hvilke metroselskaber der var politianmeldt

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini , der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet kritiserer Fagbladet 3F for fejlagtigt at give indtryk af, at CMT var blandt de politianmeldte virksomheder. CMT var ligeledes berettiget til et genmæle.

Sagsnummer: 16-70-01057

METROSAG 2: Berlingske kritiseres for at bringe udokumenterede beskyldninger om indblanding i organiseret narkotikahandel

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini, der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet kritiserer Berlingske for at bringe udokumenterede beskyldninger mod selskaberne, uden at selskaberne fik mulighed for at udtale sig.

Sagsnummer: 16-70-01036

METROSAG 1: Weekendavisen kritiseres for manglende forelæggelse om indblanding i organiseret narkotikahandel

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini, der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet kritiserer Weekendavisen for at bringe krænkende beskyldninger mod selskaberne, uden at selskaberne fik mulighed for at udtale sig.

Sagsnummer: 16-70-01048

Fagbladet Journalistens kilde får ikke medhold

26-01-2017

Til brug for en artikel havde fagbladet Journalisten interviewet en person. Efter interviewet sendte journalisten personens citater til gennemsyn. Under gennemsynet ønskede personen at ændre sine udtalelser. Journalisten ændrede på nogle punkter udkastet, og efter offentliggørelsen af artiklen blev overskriften også ændret. Da citaterne havde dækning og rettelserne i den offentliggjorte artikel var mindre væsentlige, udtalte Pressenævnet ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01050

TV 2 får ikke kritik for satiriske kommentarer i tv-udsendelsen ”Natholdet”

24-01-2017

Klager og TV 2 havde aftalt, at klagers tv-optagelser kunne anvendes i programmet. Samtidig blev der imidlertid vist andre optagelser af klagers selv, mens værten blandt andet omtalte klager som “terrorist”. Pressenævnet udtalte ikke kritik af omtalen, der fremstod som satiriske kommentarer.

Sagsnummer: 16-70-01039

Århus Stiftstidende krænkede ikke privatlivets fred ved omtale af hegnssag

21-12-2016

Avisen omtalte uenigheder mellem to naboer. Til artiklen var indsat et billede af klagernes ejendom og deres garage. Der var ingen personer på billederne, og det var ikke muligt at se ind ad vinduerne. Klagerne følte, at billedet og avisens omtale krænkede deres privatliv. Pressenævnet var uenigt og udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01027

Redox får ikke kritik for at omtale religiøse og politiske tilhørsforhold

20-12-2016

En person klagede over Redox’ omtale af grupperingen Hefjendur og hans tilknytning hertil. Redox havde forsøgt at kontakte klager via Facebook. Da klager selv havde udtalt sig til et andet medie om sine trosforhold, ligesom han ikke havde bestridt omtalen af, at han havde været ”aktiv i Danskernes Parti”, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Redox.

Sagsnummer: 16-70-01021

Nordjyske får ikke kritik for omtale af valg på afdelingsmøde i boligselskab

20-12-2016

Et boligselskab og et bestyrelsesmedlem klagede over en artikel om uoverensstemmelser vedrørende driften af en kulturcafé. I artiklen havde Nordjyske omtalt en afstemning på et afdelingsmøde som, at en gruppe blev ”kuppet”. De to personer på valg til afdelingsmødet havde ikke modtaget genvalg. I stedet var to andre personer blevet valgt, og nævnet udtalte ikke kritik af avisens vurdering af situationen.

Sagsnummer: 16-70-01046

Sagsøger får ikke fjernet artikel om søgsmål fra sn.dk

20-12-2016

En borger klagede til Pressenævnet, efter Sjællandske på sin hjemmesiden havde omtalt, at han havde sagsøgt kommunens centerchef for ærekrænkende udtalelser. Borgeren mente, at søgsmålet var beskrevet forkert og ønskede samtidig artiklen slettet fra sn.dk. Nævnet udtalte ikke kritik og kritiserede heller ikke, at sn.dk ikke havde imødekommet anmodningen om sletning.

Sagsnummer: 16-70-01028

Pressenævnet kritiserer ikke Nordjyskes omtale af en politianmeldelse mod kunstner

20-12-2016

En kunstner klagede over, at nordjyske.dk havde omtalt, at han var politianmeldt uden at kontakte ham først. Han var anmeldt for vold i forbindelse med sin performance på et museum. Performancen var annonceret offentligt, og museet havde meddelt, at man ikke ville give tilladelse til udførelsen af værket. Den første omtale blev offentliggjort minutter efter hændelsen. Nævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01030

Pressenævnet udtaler ikke kritik af Mandag Morgens klummeartikel om prorussisk misinformation

19-12-2016

En kilde i artiklen klagede blandt andet over, at Mandag Morgen ikke havde overholdt deres aftaler og mistænkeliggjort ham i klummen. Blandt andet var der klaget over, at Mandag Morgen skrev, at de havde fået ”et tip” om klagers deltagelse på prorussisk tv, selvom han også selv forud for klummens offentliggørelse havde henvist ugebrevet til sin deltagelse. I den konkrete sag fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for kritik.

Sagsnummer: 16-70-01044

Fratrådt direktør får ikke ret til genmæle

19-12-2016

En tidligere kommunaldirektør klagede over, at Lolland-Falsters Folketidende satte tidspunktet for hans fratrædelse i sammenhæng med, at der var opnået enighed om et forlig. De faktiske oplysninger var korrekte, og klager var ikke berettiget til at få bragt et genmæle, ligesom nævnet ikke udtalte kritik.