Kendelser

Pressenævnets kendelser drejer sig om afgørelser af de sager, der er anmeldt til Pressenævnet. På denne side kan du se alle kendelser arrangeret efter dato med de seneste øverst. Ved hver kendelse står et unikt sagsnummer, der kan bruges hvis du skal referere til en kendelse.

Sagsnummer: 17-70-01114

En læser var ikke klageberettiget i forhold til omtale af byrådsmedlem

23-03-2017

En læser mente, at et byrådsmedlem blev ”hængt ud” i en artikel på sn.dk (Sjællandske Nyheder). Læseren indgav ikke klagen på vegne af byrådsmedlemmet og var heller ikke selv omtalt. Han kunne derfor ikke klage over omtalen. Klagen blev afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01108

Klage over Villabyernes billedbrug behandles ikke

23-03-2017

En person klagede over, at to tilfældige personer af anden etnisk herkomst var indsat til et kritisk læserbrev om au pair-piger. Klager var ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen og var derfor ikke klageberettiget. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01099

Pressenævnet behandler ikke klage over Informations Facebook-side, der ikke er anmeldt

23-03-2017

En person klagede over Facebook-siden facebook.com/dagbladetinformation. I 2001 anmeldte Dagbladet Information sin hjemmeside information.dk til Pressenævnet efter medieansvarsloven. Avisen har ikke ønsket at anmelde Facebook-siden. Avisens Facebook-side kunne herefter ikke anses for omfattet af medieansvarsloven og Pressenævnets kompetence. Klagen blev afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 16-70-01061

Pressenævnet kritiserer DRs ensidige omtale af PostNord

22-03-2017

I forbindelse med en Kontant-udsendelse i oktober 2016 på DR1 omtalte DR pakkeleveringen fra PostNord på forskellige af sine medieplatforme, DR1, DR P1, DR P4 og DRs Facebook-sider. PostNord klagede over omtalen til Pressenævnet, og nævnet har udtalt kritik af DR på en række punkter. En del af kritikken gik på, at PostNord ikke forsøgte at aflevere pakken på adressen, men blot efterlod en afhentningsseddel i kundens postkasse. Pressenævnet har blandt andet kritiseret DR for at give indtryk af, at DR havde dokumentation for, at der var tale om et omfattende problem. Det har DR ikke dokumenteret.

PostNord havde forud for DRs omtale gjort DR opmærksom på, at mediets oplysninger fra kundeeksemplerne ikke stemte overens med PostNords Track & Trace-oplysninger. Som dokumentation for, hvordan pakkerne var leveret, henviste DR blandt andet til kunders kontoudskrifter for internetkøb. Det fremgik imidlertid ikke af kontoudskrifterne, af hvem og hvordan pakkerne var leveret. Samtidig viste det sig, at nogle videooptagelser, der skulle dokumentere postbudenes adfærd, aldrig var set af DR og heller ikke kunne fremskaffes. Pressenævnet har blandt andet kritiseret DR for en ensidig fremstilling.

Sagsnummer: 17-70-01075

Forsker får ikke slettet artikel om politiske tilhørsforhold efter lov om massemediers informationsdatabaser

22-03-2017

En forsker ved Aarhus Universitet havde af redox.dk fået afslag på at få slettet information om hans formodede politiske overbevisning efter lov om massemediers informationsdatabaser. Ifølge denne lov skal information om enkeltpersoners politiske forhold som udgangspunkt slettes, når der er forløbet tre år fra den begivenhed, der gav anledning til optagelsen i databasen. Under henvisning til, at klager var tilknyttet Aarhus Universitet og havde udtalt sig offentligt om højrefløjen, pålagde Pressenævnet ikke redox.dk at efterkomme anmodningen om sletning.

Sagsnummer: 17-70-01085

14-årig skoleelev kunne udtale sig offentligt uden forældresamtykke

21-03-2017

Faderen til en 14-årig skoleelev klagede over, at datteren var omtalt og afbildet i Dagbladet Struer, selvom han tidligere over for skolen havde gjort opmærksom på, at han generelt ikke ønskede, at hans børn fremgik af offentlige billeder. Pressenævnet udtalte ikke kritik af avisen for at bringe datterens udtalelse. Nævnet tog ikke stilling til, hvorvidt skolen burde have grebet ind på baggrund af faderens tilkendegivelse.

Sagsnummer: 17-70-01077

En henvendelse godt 27 timer inden offentliggørelse var i ”rimelig tid”

21-03-2017

En forening klagede over, at TV2 Nord ikke havde givet dem tilstrækkelig tid til at kommentere påstande om, hvorvidt foreningen var ”fup og svindel”. Pressenævnet fandt, at foreningen ved TV2 Nords henvendelse 27. september kl. 15.52 havde fået rimelig tid til at svare på spørgsmålene inden udsendelsen den 28. september kl. 19.30.

Sagsnummer: 17-70-01104

Pressenævnet anser anonymt indlæg for redigeret og omfattet af medieansvarsloven

21-03-2017

En person klagede over et indlæg bragt under pseudonymet ”Brix” på hjemmesiden piopio.dk. Pressenævnet fandt, at debatindlægget måtte betragtes som et redigeret indlæg og derved underlagt medieansvarslovens område og Pressenævnets kompetence. Identiteten på skribenten var ukendt for offentligheden, men kendt af redaktøren, og mediet havde godkendt og tilknyttet skribenten til mediet. Pressenævnet anså derfor indlægget som redigeret og behandlede sagen, men udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 17-70-01084

Socialpædagogers elektroniske nyhedsbrev var ikke anmeldt til Pressenævnet

08-03-2017

I et nyhedsbrev og på hjemmesiden midtsjaelland.dk omtalte Socialpædagogerne Midtsjælland forholdene på et center. Den tidligere centerleder klagede over omtalen, men da hverken det elektroniske nyhedsbrev eller hjemmesiden var anmeldt som medie til Pressenævnet, hørte klagen ikke ind under nævnets område og blev afvist uden behandling.

Sagsnummer: 17-70-01064

JydskeVestkysten kritiseres for ikke at indhente en kommentar til kommunens økonomi fra den afskedigede økonomichef

06-03-2017

JydskeVestkysten omtalte i oktober 2016 afskedigelsen af en kommunes økonomichef. Her afviste økonomichefen at udtale sig. I december omtalte JydskeVestkysten kommunens seneste gennemgang af økonomien. Den afskedigede økonomichef blev beskyldt for ”regnefejl” i forbindelse med sit arbejde hos kommunen. Pressenævnet kritiserer JydskeVestkysten for ikke at indhente den tidligere økonomichefs kommentar til de nye oplysninger.

Sagsnummer: 17-70-01074

BT kritiseres for fejlcitat om homoseksuel

03-03-2017

BT bragte en artikel, hvoraf det fremgik, at klager skulle have udtalt sig til et tysk medie som citeret i BT. BT erkendte imidlertid, at citatet ikke fremgik af den tyske artikel, og nævnet kritiserede BT for citatet. BT havde selv rettet artiklen, og da nævnet fandt rettelsen inde i artiklen tilstrækkelig, blev BT ikke pålagt at offentliggøre nævnets kendelse i den løbende nyhedsstrøm.

Sagsnummer: 17-70-01071

Pressenævnet kritiserer jp.dk for ikke at slette hemmelig adresse i læserbrev fra 2005

03-03-2017

En læserbrevsskribent fik i 2005 optaget et læserbrev i Jyllands-Posten. Efterfølgende fik hun navne- og adressebeskyttelse og anmodede i 2017 jp.dk om at slette adressen, som fremgik af indlægget. Pressenævnet udtaler kritik af jp.dk for ikke at anonymisere adressen i læserbrevet, men finder ikke grundlag for at kritisere jp.dk for ikke at slette hele debatindlægget.

Sagsnummer: 17-70-01073

Advokat får ikke slettet en artikel fra 2000 om sit virke på jp.dk

01-03-2017

En advokat klagede over, at Jyllands-Posten ikke ville slette, anonymisere eller afindeksere en ældre artikel fra 2000 med oplysninger om advokatens erhvervsmæssige forhold. Oplysningerne vedrører blandt andet afgørelser fra Advokatnævnet, og klager arbejder fortsat som advokat. Pressenævnet fandt herefter, at der ikke var grundlag for at slette eller anonymisere oplysningerne på jp.dk.

Sagsnummer: 17-70-01068

Sjællandske kritiseres ikke for kritisk omtale af Journalista.dk

01-03-2017

Netmediet Journalista.dk klagede over, at et andet medie, sn.dk, havde bragt kritisk artikel af Journalista.dks omtale uden at forelægge Journalista.dk kritikken. Pressenævnet udtalte ikke kritik, da de omtalte forhold fremgik af Journalista.dks omtale, og de faktiske forhold derved var korrekt beskrevet.

Sagsnummer: 17-70-01067

OK at Fyens Stiftstidende nævnte navnet på en 16-årig, der var idømt to års fængsel

01-03-2017

En forælder til en 16-årig klagede over, at Fyens Stiftstidende ikke ville anonymisere sønnens navn i en artikel fra januar 2017. Sønnen var i januar 2017 idømt to års ubetinget fængsel for voldtægt. Pressenævnet fandt på baggrund af kriminalitets karakter og sagens aktualitet hverken grund til at kritisere Fyens Stiftstidende for at nævne den 16-årige ved navn i artiklen eller for at afvise at anonymisere den dømte på fyens.dk.

Sagsnummer: 17-70-01063

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for omtale af bøder til bageriforretning

28-02-2017

Indehaveren af en bagerforretning klagede over, at en artikel gav indtryk af, at han også ejede en bagerforretning i 2012, da bageriet havde fået bøder af Fødevarestyrelsen. Indehaveren var ikke ejer, men var dengang bagermester. Nævnet udtalte derfor ikke kritik af fyens.dk for kun at ændre ordlyden inde i artiklen uden at udsende en selvstændig artikel med rettelsen.

Sagsnummer: 17-70-01062

Person på asylcenter får anonymiseret ti år gammel artikel på b.dk

28-02-2017

I en artikel fra 2006 beskrev Berlingske forholdene i Sandholmlejren, herunder klagers ophold og hendes psykiske tilstand. I 2017 klagede hun til Pressenævnet over, at Berlingske havde afvist helt at fjerne artiklen fra b.dk, men alene anonymiseret artiklen. Nævnet fandt det berettiget, at artiklen skulle anonymiseres, men udtalte ikke kritik af Berlingske for ikke helt at afpublicere artiklen fra b.dk.

Sagsnummer: 17-70-01088/1

Ny postaftale medfører, at klagefristen var overholdt i TV 2-sag

27-02-2017

KLAGEFRIST. Fristen for at klage til Pressenævnet er som udgangspunkt 12 uger. Nævnet modtog en klage indsendt knap 13 uger efter TV 2s afgørelse og derved som udgangspunkt efter klagefristens udløb. Grundet den nye postaftale anses afgørelser sendt med brev (modsat Quickbrev) imidlertid først for at være kommet frem til modtageren fem hverdage efter afsendelsen. Som følge heraf var klagen rettidig og behandles.