9 Artikler med emneordet “Anonymisering”

Sagsnummer: 2017-80-0063

Erhvervsmand får ikke slettet artikel fra 2010 om tidligere konkurs

13-04-2018

En erhvervsmand klagede over, at Rudersdal Avis ikke ville slette en artikel fra 2010 på rudersdal.lokalavisen.dk, der omtalte erhvervsmandens virksomheds og personlige konkurs. Erhvervsmanden er fortsat tilknyttet selskaber, der arbejder med finansielle aktiviteter, og Pressenævnet fandt herefter, at der ikke var grundlag for at slette eller anonymisere oplysningerne på hjemmesiden.

Sagsnummer: 17-70-01071

Pressenævnet kritiserer jp.dk for ikke at slette hemmelig adresse i læserbrev fra 2005

03-03-2017

En læserbrevsskribent fik i 2005 optaget et læserbrev i Jyllands-Posten. Efterfølgende fik hun navne- og adressebeskyttelse og anmodede i 2017 jp.dk om at slette adressen, som fremgik af indlægget. Pressenævnet udtaler kritik af jp.dk for ikke at anonymisere adressen i læserbrevet, men finder ikke grundlag for at kritisere jp.dk for ikke at slette hele debatindlægget.

Sagsnummer: 17-70-01073

Advokat får ikke slettet en artikel fra 2000 om sit virke på jp.dk

01-03-2017

En advokat klagede over, at Jyllands-Posten ikke ville slette, anonymisere eller afindeksere en ældre artikel fra 2000 med oplysninger om advokatens erhvervsmæssige forhold. Oplysningerne vedrører blandt andet afgørelser fra Advokatnævnet, og klager arbejder fortsat som advokat. Pressenævnet fandt herefter, at der ikke var grundlag for at slette eller anonymisere oplysningerne på jp.dk.

Sagsnummer: 17-70-01067

OK at Fyens Stiftstidende nævnte navnet på en 16-årig, der var idømt to års fængsel

01-03-2017

En forælder til en 16-årig klagede over, at Fyens Stiftstidende ikke ville anonymisere sønnens navn i en artikel fra januar 2017. Sønnen var i januar 2017 idømt to års ubetinget fængsel for voldtægt. Pressenævnet fandt på baggrund af kriminalitets karakter og sagens aktualitet hverken grund til at kritisere Fyens Stiftstidende for at nævne den 16-årige ved navn i artiklen eller for at afvise at anonymisere den dømte på fyens.dk.

Sagsnummer: 17-70-01062

Person på asylcenter får anonymiseret ti år gammel artikel på b.dk

28-02-2017

I en artikel fra 2006 beskrev Berlingske forholdene i Sandholmlejren, herunder klagers ophold og hendes psykiske tilstand. I 2017 klagede hun til Pressenævnet over, at Berlingske havde afvist helt at fjerne artiklen fra b.dk, men alene anonymiseret artiklen. Nævnet fandt det berettiget, at artiklen skulle anonymiseres, men udtalte ikke kritik af Berlingske for ikke helt at afpublicere artiklen fra b.dk.

Sagsnummer: 16-70-00918

Navn på udleveret dansker burde ikke slettes

14-04-2016

Dagbladet Børsen skrev om en sag, hvor en dansker var udleveret til retsforfølgelse i Tyskland i 2012. Danskeren klagede til Pressenævnet over Børsens afslag på at slette artiklen eller sit navn fra artiklen. Klagen omfattede også et søgeresultat på borsen.dk. Pressenævnet fandt ikke grundlag til at kritisere Børsen for at afvise anmodningerne om sletning.

Sagsnummer: 16-70-00914

Ikke kritik af TV 2/Bornholm for at afvise anonymisering

25-02-2016

En politimand anmodede TV 2/Bornholm om at anonymisere hans navn i et indslag og en artikel fra 2010 på hjemmesiden. TV 2/Bornholm afviste anmodningen. Klager havde selv stillet op til interviewet i 2010. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

Sagsnummer: 15-70-00797

Kritik for at afvise at anonymisere boligselskabs navn i netartikel

30-06-2015

Politiken skrev i Politiken og på politiken.dk ”Boligfinte giver private udlejere skyhøje fortjenester” med underrubrikken ”Desperate udlejere må betale overpris, når kreative udlejere dobbeltudlejer via stråmænd”. Politiken dokumenterede dog ikke, at udlejeren, som blev nævnt ved navn i artiklen, udlejer boliger til overpris eller i strid med lejeloven. Avisen sikrede sig heller ikke en udtalelse fra boligselskabet. Efterfølgende kunne boligselskabet dokumentere, at oplysningerne i artiklen var forkerte. Pressenævnet udtaler kritik af Politiken, både for at bringe de forkerte oplysninger og for ikke at sikre sig en udtalelse fra boligselskabet inden offentliggørelsen. Da oplysningerne var faktuelt forkerte, allerede da de blev offentliggjort, og da de må anses som meget skadelige for boligselskabets omdømme, kritiserer Pressenævnet også, at Politiken har afvist at anonymiseret boligselskabets navn i netartiklen.