Kendelser  2017

Sagsnummer: 16-70-01058

Information var ikke forpligtet til at bringe portrætartikel

09-02-2017

En person klagede over, at dagbladet Information undlod at omtale hans forhold, selvom han var blevet interviewet og fotograferet til en artikel. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at avisen havde forpligtet sig til at omtale personens forhold og afviste klagen.

Sagsnummer: 17-70-01080

Klage over MyPressWire.com behandles ikke

08-02-2017

Brancheforeningen Dansk Isolerings Garanti og firmaet MP-isolering klagede over hjemmesiden MyPressWire.com, hvor en artikel med kritisk omtale af isoleringsfirmaer var bragt. Da hjemmesiden MyPressWire.com ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som afvises.

Sagsnummer: 17-70-01079

Klage over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk behandles ikke

08-02-2017

Firmaet MP-isolering klagede over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk, hvor en artikel med kritisk omtale af isoleringsfirmaer var bragt. Da hjemmesiden idag.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som afvises.

Sagsnummer: 17-70-01078

Klage over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk behandles ikke

08-02-2017

Brancheforeningen Dansk Isolerings Garanti klagede over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk, hvor en artikel med kritisk omtale af isoleringsfirmaer var bragt. Da hjemmesiden idag.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som afvises.

Sagsnummer: 17-70-01076

Klage over ændring i gammel artikel og anmodning om genoptagelse afvises

08-02-2017

Foreningen Far klagede over, at politiken.dk i januar 2017 ændrede titlen på personen bag debatindlægget ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor” oprindelig bragt på politiken.dk i oktober 2016. Foreningen anmodede også at få genoptaget sagen, hvor Pressenævnet tog stilling til debatindlægget. Pressenævnet afviste at behandle både klagen og genoptagelsesanmodningen.

Sagsnummer: 16-70-01059

METROSAG 3: Fagbladet 3F kritiseres for en ukorrekt oplysning om, hvilke metroselskaber der var politianmeldt

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini , der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet kritiserer Fagbladet 3F for fejlagtigt at give indtryk af, at CMT var blandt de politianmeldte virksomheder. CMT var ligeledes berettiget til et genmæle.

Sagsnummer: 16-70-01057

METROSAG 2: Berlingske kritiseres for at bringe udokumenterede beskyldninger om indblanding i organiseret narkotikahandel

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini, der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet kritiserer Berlingske for at bringe udokumenterede beskyldninger mod selskaberne, uden at selskaberne fik mulighed for at udtale sig.

Sagsnummer: 16-70-01036

METROSAG 1: Weekendavisen kritiseres for manglende forelæggelse om indblanding i organiseret narkotikahandel

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini, der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet kritiserer Weekendavisen for at bringe krænkende beskyldninger mod selskaberne, uden at selskaberne fik mulighed for at udtale sig.

Sagsnummer: 16-70-01048

Fagbladet Journalistens kilde får ikke medhold

26-01-2017

Til brug for en artikel havde fagbladet Journalisten interviewet en person. Efter interviewet sendte journalisten personens citater til gennemsyn. Under gennemsynet ønskede personen at ændre sine udtalelser. Journalisten ændrede på nogle punkter udkastet, og efter offentliggørelsen af artiklen blev overskriften også ændret. Da citaterne havde dækning og rettelserne i den offentliggjorte artikel var mindre væsentlige, udtalte Pressenævnet ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01050

TV 2 får ikke kritik for satiriske kommentarer i tv-udsendelsen ”Natholdet”

24-01-2017

Klager og TV 2 havde aftalt, at klagers tv-optagelser kunne anvendes i programmet. Samtidig blev der imidlertid vist andre optagelser af klagers selv, mens værten blandt andet omtalte klager som “terrorist”. Pressenævnet udtalte ikke kritik af omtalen, der fremstod som satiriske kommentarer.

Sagsnummer: 16-70-01027

Redox får ikke kritik for at omtale religiøse og politiske tilhørsforhold

20-12-2016

En person klagede over Redox’ omtale af grupperingen Hefjendur og hans tilknytning hertil. Redox havde forsøgt at kontakte klager via Facebook. Da klager selv havde udtalt sig til et andet medie om sine trosforhold, ligesom han ikke havde bestridt omtalen af, at han havde været ”aktiv i Danskernes Parti”, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Redox.

Sagsnummer: 16-70-01046

Sagsøger får ikke fjernet artikel om søgsmål fra sn.dk

20-12-2016

En borger klagede til Pressenævnet, efter Sjællandske på sin hjemmesiden havde omtalt, at han havde sagsøgt kommunens centerchef for ærekrænkende udtalelser. Borgeren mente, at søgsmålet var beskrevet forkert og ønskede samtidig artiklen slettet fra sn.dk. Nævnet udtalte ikke kritik og kritiserede heller ikke, at sn.dk ikke havde imødekommet anmodningen om sletning.

Sagsnummer: 16-70-01011

Jyllands-Posten får ikke kritik for en upræcis gengivelse af rettens begrundelse i en afvisningsdom

19-12-2016

En tidligere agent klagede over Jyllands-Postens gengivelse af nogle retssager, bl.a. en afvisningsdom fra Københavns Byret. I gengivelsen kunne det have fremgået tydeligere, at avisen refererede sagsøgtes afvisningspåstand og ikke rettens begrundelse. Pressenævnet fandt imidlertid, at uklarhederne ikke havde væsentlig betydning, og udtalte derfor ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01041

Pressenævnet genoptager ikke behandlingen af Videnskabs artikel om borrelia

15-12-2016

En patient anmodede Pressenævnet om at genoptage behandlingen af en sag, hvor en læge klagede over omtale på videnskab.dk. På baggrund af anmodningen berigtigede nævnet kendelsen på to mindre punkter. Patienten var ikke selv part i sagen, og da nævnet ikke fandt væsentlige sagsbehandlingsfejl, blev anmodningen om genoptagelse afvist.

Sagsnummer: 15-70-00816

Kritisk artikelserie om udviklingsprojekter i Skive

29-09-2015

Skive Folkeblad bragte over nogle måneder en lang række artikler om nogle udviklingsprojekter i Skive Kommune, herunder artiklen ”Løn for frivilligt arbejde?” Avisen var kritisk over for en del af projekterne, herunder nogle frugtprojekter, som klager var involveret i. Han mener, at artiklerne er fulde af forkerte oplysninger, og at de sender signaler om misbrug af offentlige midler. Pressenævnet kritiserer ikke artikelserien.

Sagsnummer: 15-70-00777/1

Vurderer artikler samlet, selv om frist er overskredet

11-05-2015

Politiken skrev flere artikler mellem december ’14 og februar ’15 om et dødsfald ved en metrostation. Klager klagede så sent, at klagefristen for de første artikler var overskredet. Pressenævnet vurderer dog, at artiklerne hænger sammen og har besluttet at behandle klagen.

Sagsnummer: 13-70-00547

Billeder i forbindelse med artikler på ekstrabladet.dk var tilstrækkeligt slørede

22-11-2013

ekstrabladet.dk skrev Sigtelse: “Gymnasiepige massevoldtaget i luksuslejlighed” og bragte et billede af en mand på en altan. Hans ansigt var sløret. Billedet blev også brugt ved flere efterfølgende artikler om sagen, men mandens ansigt var hver gang sløret. Pressenævnet finder, at billederne er tilstrækkelige slørede til, at han ikke kan genkendes.